WEB TV
Konya

Desteklemeler

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürebilirliğinin sağlanması, yerli hayvan kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sisteminin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele amacıyla 2016 yılı hayvancılık desteklemeleri ve destekleme uygulama esasları resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik beyin destekleme kalemlerini azaltacağız açıklamasından sonra bu yıl ki desteklemelerde önemli değişikliklere imza atıldı.

Özellikle büyükbaş hayvancılık sektörü açısından değerlendirildiğin de uzun bir süre uygulamada olan Anaç Sığır Desteği uygulaması rafa kaldırıldı. Bunun yerine buzağı desteği miktarı artırıldı. Yetiştirici arasında sıcak süt desteği olarak da bilinen soğutulmamış süt desteği de bu tebliğle birlikte kaldırıldı. Daha kaliteli bir süt üretimini amaçlayan Bakanlık artık sadece soğutulmuş süte destek ödemesi yapacak. Buzağı ve süt desteğinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyeleri, üye olmayanlara göre daha fazla destekleme alacağı görüldü. Uzun yıllardır hayvan ıslahı konusunda önemli ve başarılı çalışmalara imza atan Damızlık Birliklerinin önemi böylelikle bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu kapsamda buzağı desteği de iki isim altında ödenecek, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyeleri gerekli şartları sağlaması halinde soykütüğü buzağı desteği, herhangi bir tarımsal örgüt üyesi olanlar ve olmayanlar da gerekli şartları sağlaması halinde buzağı desteği adı altında desteklemelerden faydalanacaklar. Peki yetiştiricimizin buzağı desteklemelerinden faydalanması için neler yapılması gerekir ?

 

SOYKÜTÜĞÜ BUZAĞI DESTEĞİ

 • Soykütüğü Buzağı Desteğinden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyeleri faydalanır ve başvurular birlik tarafından her yılından sonunda yapılır.
 • Destekleme yılı için bir defa buzağı destekleme başvurusu yapmak yeterlidir. Soykütüğü buzağı desteklemesi iki dönemde, 2019 yılı içerisinde ödenir.
 • Soykütüğü buzağı desteği için, 2019 yılındaki üyelik süresinin üçte ikisi kadar süt ölçümü yapılmış ve e-ıslahta kayıtlı olması gerekir.
 • 01.10.2019 tarihinden önce soykütüğüne üye olmalıdır ve işletme 31.12.2019 tarihinden önce e-ıslahta kayıtlı olmalıdır.
 • Buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinden suni tohumlama bilgisi e-ıslah veri tabanına kaydedilmiş olmalıdır.
 • Buzağı Türkvet ve E-ıslah’ta kaydedilmiş olmalıdır.
 • Brucella, Şap aşıları yapılarak Türkvete kaydedilmiş olmalıdır.
 • Doğduğu işletmede en az 4 ay varlığını sürdürmüş olmalıdır. Ancak entansif süt işletmeciliğine sahip yetiştiricilerimiz İlçe Tarım müdürlüğünden alacakları entansif süt işletmeleri, izin doğrultusunda buzağının satışını gerçekleştirebilirler.
 • Entansif süt işletmeleri en az 50 baş büyükbaş hayvana sahip olması gerekir ve ilçe tarım müdürlüğünden onay aldıktan sonra buzağılarının tamamını satması gerekir. Ancak bu şekilde 4 aydan önce satmış olduğu buzağıların desteğini alabilir.
 • Yukarıdaki şartları sağlayan buzağılar bir defaya mahsus olmak üzere 350+175 ₺ destek alır.
 • Döl Kontrol Projesinden doğan buzağılarda yukarıdaki diğer şartları sağladığı takdirde ilave Soykütüğü Buzağı Desteği destek alır.

 

 

BUZAĞI DESTEĞİ

 • Buzağı desteğinden herhangi bir tarımsal örgüt üyesi olanlar veya üyeliği olmayan işletme sahipleri faydalanabilir. Başvurular şahsen veya üye olduğu tarımsal örgüt aracılığıyla yapılır.
 • Buzağı, Türkvet ( HBS) ve e-ıslah’a kayıtlı, 2019 yılı doğumlu ve doğum tarihi Türkvet ve e-ıslah’ta aynı olmalıdır.
 • Buzağı, doğduğu işletmesinde en az 4 ay (120) gün süreyle yaşamış olmalıdır. Doğduğu işletmesinde 4 (dört) aydan önce ölen kesilen veya başka işletmeye giden buzağılar bu desteklemeden yararlandırılmaz.
 • Ancak, buzağı yetiştirmeyen entansif süt işletmeleri, ilçe müdürlüğü onayı ile 4 (dört) aydan önce buzağı satabilir.
 • Entansif süt işletmeleri en az 50 baş büyükbaş hayvana sahip olması gerekir ve ilçe tarım müdürlüğünden onay aldıktan sonra buzağılarının tamamını satması gerekir. Ancak bu şekilde 4 aydan önce satmış olduğu buzağıların desteğini alabilir.
 • Aşısız ari işletme statüsü kazanan işletmeler hariç olmak üzere tüm buzağıların Brusella, Şap ve Afrika Çiçeği aşıları yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet (HBS) sistemine kaydedilmeiş olması gerekir. Entansif süt işletme onayı almış ve buzağılarını satmak isteyen yetiştiricilerimizde satmadan önce bu üç aşıyı yaptırması gerekir.
 • Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır
 • İkiz veya üçüz doğan her buzağı için ayrı ayrı destekleme ödemesi yapılır
 • Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.