WEB TV
Konya

Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulusal Süt Çalıştayı

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Ulusal Süt Konseyi’nin iş birliğinde organize edilen ‘’ Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulus...

Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulusal Süt Çalıştayı

TARIMSAL ÜRETİME DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ VERİLECEK

31 farklı üretim alanında düşük faizli kredi kullanabilecek. Kredi başvuruları Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılacak.

Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üreticilere, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Ocak tarihinden itibaren geçerli sayılacak Tebliğ hükümleri ile üreticiler, 31 farklı üretim alanında düşük faizli kredi kullanabilecek. Kredi başvuruları T.C. Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılacak. İşte kredi venilecek üretim alanları.

1  Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
2  Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği
3  Damızlık düve yetiştiriciliği
4  Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
5  Büyükbaş hayvan besiciliği
6  Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
7  Küçükbaş hayvan besiciliği
8  Arıcılık
9  Kanatlı sektörü
10  Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
11  Hindi besiciliği
12  Su ürünleri yetiştiriciliği
13  Su ürünleri avcılığı
14  Yaygın hayvansal üretim
15  Kontrollü örtüaltı tarımı
16  Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
17  Yurt içinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
18  Süs bitkisi üretimi
19  İyi tarım uygulamaları
20  Organik tarım faaliyetleri
21  Yaygın bitkisel üretim
22  Çok yıllık yem bitkisi üretimi
23  Tarımsal mekanizasyon
24  Modern basınçlı sulama
25  Arazi alımı
26  Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları üretim projeleri
27  Sözleşmeli üretim
28  Lisanslı depoculuk yatırımları
29  Stratejik bitkisel üretim
30  Sera modernizasyonu
31  Yenilenebilir enerji kaynakları