WEB TV
Konya

Süt konseyi acilen toplanmalı, 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni çiğ süt fiyatını belirlenmelidir.

2020 yılı başında tüm dünyayı saran corona salgınından ülkemizde maalesef olumsuz etkilenmiştir. Salgın aşı ile kontrol altına alınmaya devam edilirke...

Süt konseyi acilen toplanmalı, 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni çiğ süt fiyatını belirlenmelidir.

EKONOMİK YATIRIMLARA %50 HİBE DESTEĞİ!

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi kapsamında yapılacak olan yatırımlara %50 hibe desteği verilecek.

%50 hibe verilecek ekonomik yatırım konuları ile proje tutarlarının üst limitlerini aşağıdan takip edebilirsiniz. 

- Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
- Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
- Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
- Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
- Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
- Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
- Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Faydalanmak isteyen üreticiler başvurularını 45 gün içerisinde https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx 

adresinden yapması gerekmektedir. 

İllere göre destek verilecek konuları http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021.htm

 linkindeki “Uygulama illerinin yatırım konuları” alanından takip edebiilirsiniz.