WEB TV
Konya

Süt konseyi acilen toplanmalı, 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni çiğ süt fiyatını belirlenmelidir.

2020 yılı başında tüm dünyayı saran corona salgınından ülkemizde maalesef olumsuz etkilenmiştir. Salgın aşı ile kontrol altına alınmaya devam edilirke...

Süt konseyi acilen toplanmalı, 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni çiğ süt fiyatını belirlenmelidir.

AHIR YAPIM DESTEĞİ

AHIR,YAPIM,DESTEĞİ YETİŞTİRİCİMİZ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

 

Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Yıldız ağıl ve ahır yapımı için 2014 yılında gündeme gelen hibe desteği ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız “KOP bölgesinde bulunan illerimiz için bu hibe desteğini büyük bir fırsat olarak görüyorum. Yetiştiricilerimiz zor şartlarda işletmelerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Özellikle ahır şartlarımız genel itibariyle tam verimli hayvancılık yapmak için uygun değil. Hibe desteğinde yetiştiricimiz en iyi oranda yararlanması gerekir. Konunun önemiyle ilgili hem Konya büyükşehir belediyesi yetkileriyle hem de İl Müdürlüğümüzle görüşmelerde bulunduk. Ruhsatla ilgili sorunların çözülmesi yolunda inanıyoruz ki büyükşehir belediyesi yetkililerimiz de elinden geleni yapacaklardır. Yetiştiricilerimiz bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

 

AĞIL VE AHIR YAPIMI İÇİN HİBE DESTEĞİ

 

Hibe desteği, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulması için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlıyor. Yatırımda büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş üst sınır 200 baştır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır, kapasite fazlası kısımlar yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

 

Mevcut işletme yatırımlar için hazırlanan projelerde, yeni inşaat veya tadilat

·         Ahır yapımı ve tadilatı

·         Alet ve ekipman desteği kapsamında gübre sıyırıcı

·         Gübre çukuru oluşturulması

·         Yem deposu yapımı

·         Silaj çukurlarının oluşturulması

·         Süt sağım odası ve soğutma sistem odası

·         Yıkama ünitesi inşaatları yapımı ve tadilatı için hazırlanan projelerde toplam proje tutarının %50 ‘lik kısmı gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde hibe desteği hak eder.

 

 

 

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar. Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.

 

DESTEKLEME BEDELİ NE KADAR

 

Destekleme bedeli oluşturulurken mevcut anaç hayvan sayısı baz alınıyor ve 15 aylık dişi düvelerde anaç hayvan sayılıyor. Başvuru yapan tüzel yada gerçek kişi mevcut anaç sayısının iki katı kadarına kadar başvuruda bulunabiliyor. Örneğin 15 adet anaç sığırı olan bir yetiştiricimiz 30 baş anaç sığır sayısına kadar başvuruda bulunabilir.

 

Her anaç sığır karşılığında 3000 TL ahır yapımı için devlet desteği olarak ödenecek. Örneğin 15 adet anaç sığırı olan yetiştiricimiz 15x2x3000 TL = 90 000 TL ahır yapımı için hibe desteği hak edecek. Bu şartlarda ki bir yetiştiricimiz 180 000 TL’lik bir proje yatırımı için 90 000 ahır yapımı için devlet desteği hak edecektir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

 

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan bireyler başvuru yapabilir.

 

 

DESTEK ŞARTLARI NEDİR

 

Yatırım için gerekli her türlü ruhsat ve yasal izinlerin proje uygulama dönemi içerisinde alınması yatırımcı sorumluluğundadır. Ödemeler banka aracılığıyla yapılacak, bankaya destekleme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek. Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

 

BAŞVURU TARİHİ

 

Yeni inşaat veya tadilat inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu Konya İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Başvurular her ayın 1-15’i arasında yapılır. Hibe ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.Hibe desteği programı 2014-2018 yılları arasında uygulanacak. Başvurular Tarım İl Müdürlüklerine yapılacak ve son başvuru tarihi ise 15.12.2018

  

 

İSTENEN BELGELER NELERDİR

 

1.Hibe başvuru formu (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)

2.Ön Proje Formu (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)

3.Yatırım İle İlgili Bilgiler Formu (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)

4.Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Planı Tablosu Formu (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)

5.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6.İşletme Tescil Belgesi (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilir)

7.Güncel Türkvet ten alınan hayvan varlığı belgesi. (İl-İlçe Müdürlüklerinden temin edilir)

8.Taahhütname  (İl- İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir)

9.Müracaatçı adına T.C Ziraaat Bankasında açılan bir hesaba ait IBAN numarası

10.SGK Borcu bulunmadığına dair yazı (SGK İl Müdürlüğünden)

11.Vergi borcu yoktur yazısı (Defterdarlık Vergi Dairesinden